Paketi


Specijalni popust 20% za klijente koji poseduju elektronski potpis

Bronzani

 • Osnivanje preduzetničke radnje, osnovni paket
 • Registracija u sistem PDV – opciono
40 EUR + takse

Srebrni

 • Osnivanje preduzetničke radnje
 • Registracija u sistem PDV – opciono
 • Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, osnovni poreski konsalting za start up firme
60 EUR + takse

Zlatni

 • Osnivanje jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću – do tri osnivača fizička lica (za veći broj osnivača ili u slučaju kada su osnivači pravna lica ili strane firme, pogledaj paket DIAMOND)
 • Registracija u sistem PDV – opciono
80 EUR + takse

Platinum

 • Osnivanje jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću – do tri osnivača fizička lica
 • Registracija u sistem PDV – opciono
 • Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, poreski konsalting za start up firme
 • Telefonska podrška u toku set up faze biznisa – u trajanju od 15 dana od dana registracije privrednog društva
 • Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)   – opciono
 • Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju vi odaberete – opciono
 • Posebni popusti za računovodstvene i advokatske usluge
100 EUR + takse

Diamond

 • Osnivanje kompleksnijih privrednih društava (više od tri vlasnika fizička lica, pravna ili strana pravna lica osnivači, akcionarska društva i sl.)
 • Registracija u sistem PDV- opciono
 • Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, poreski konsalting za start up firme
 • Telefonska podrška u toku set up faze biznisa – u trajanju od 30 dana od dana registracije privrednog društva
 • Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)   – opciono
 • Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju vi odaberete – opciono
 • Posebni popusti za računovodstvene i advokatske usluge
150 EUR + takse

Pored dostupnih paketa nudimo i sledeće usluge:

 • Izrada pečata (automatik) 30 eur
 • Registracija stvarnih vlasnika u centralnom registru APR-a (zakonska obaveza za DOO i udruženja građana) 50 eur
 • Podnošenje zahteva za izradu elektronskog potpisa (za strane državljane) 60 eur – neophodno lično preuzimanje
 • Asistiranje stranim državljanima kod otvaranja računa u banci 120 eur
 • Predaja akontacione poreske prijave u zakonskom roku od 15 dana od osnivanja (neophodan elektronski potpis) 40 eur

Paketi


Specijalni popust 20% za klijente koji poseduju elektronski potpis

Bronzani

Detaljnije

Osnivanje preduzetničke radnje, osnovni paket

Registracija u sistem PDV – opciono

40 EUR + takse

Srebrni

Detaljnije

Osnivanje preduzetničke radnje

Registracija u sistem PDV – opciono

Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, osnovni poreski konsalting za start up firme

60 EUR + takse

Zlatni

Detaljnije

Osnivanje jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću – do tri osnivača fizička lica (za veći broj osnivača ili u slučaju kada su osnivači pravna lica ili strane firme, pogledaj paket DIAMOND)

Registracija u sistem PDV – opciono

80 EUR + takse

Platinum

Detaljnije

Osnivanje jednodomnog društva sa ograničenom odgovornošću – do tri osnivača fizička lica

Registracija u sistem PDV – opciono

Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, poreski konsalting za start up firme

Telefonska podrška u toku set up faze biznisa – u trajanju od 15 dana od dana registracije privrednog društva

Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)   – opciono

Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju vi odaberete – opciono

Posebni popusti za računovodstvene i advokatske usluge

100 EUR + takse

Diamond

Detaljnije

Osnivanje kompleksnijih privrednih društava (više od tri vlasnika fizička lica, pravna ili strana pravna lica osnivači, akcionarska društva i sl.)

Registracija u sistem PDV- opciono

Konsultantske usluge u vezi daljih procedura, poreski konsalting za start up firme

Telefonska podrška u toku set up faze biznisa – u trajanju od 30 dana od dana registracije privrednog društva

Usluge virtualne kancelarije (sedište Vaše firme i adresa zvanične pošte)   – opciono

Digitalizacije prispele pošte i prosleđivanje na e-mail adresu koju vi odaberete – opciono

Posebni popusti za računovodstvene i advokatske usluge

150 EUR + takse

Pored dostupnih paketa nudimo i sledeće usluge:

Detaljnije

Izrada pečata (automatik) 30 eur

Registracija stvarnih vlasnika u centralnom registru APR-a (zakonska obaveza za DOO i udruženja građana) 50 eur

Podnošenje zahteva za izradu elektronskog potpisa (za strane državljane) 60 eur – neophodno lično preuzimanje

Asistiranje stranim državljanima kod otvaranja računa u banci 120 eur

Predaja akontacione poreske prijave u zakonskom roku od 15 dana od osnivanja (neophodan elektronski potpis) 40 eur

Kontaktirajte nas

Naš tim čini 20 zaposlenih. To nas čini dovoljno prijemčivim za potrebe mikro, malog i srednjeg biznisa. Dovoljno smo mali da bismo zaista brinuli o vama i dovoljno veliki da bismo odgovorili na sve vaše zahteve i potrebe.

Pišite nam: